Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Ansøgningspuljens formål er at sikre oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen af hjemløse ellers kan opleve.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 19. august 2022 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at sikre oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen af hjemløse ellers kan opleve.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til frivillige organisationer og foreninger samt kommuner.

Tilskud kan også ydes til tilbud, der er oprettet efter § 110 i lov om social service, til udvidelse af kapaciteten med ad hoc-pladser.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse med lovligt ophold i Danmark, som har behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne.

Projektperiode

Projektperioden er afgrænset til 4½ måned fra:
15. november 2022 - 31. marts 2023 og
15. november 2023 – 31. marts 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, der skal fungere som supplement til øvrige tilbud på området i vintermåneder.

Midler til fordeling

Der er samlet 9,9 mio. kr. til fordeling i ansøgningspuljen i 2022-2024, der fordeles ligeligt mellem de to projektperioder.

Der afsættes 4,95 mio. kr. årligt for hver projektperiode.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

 

Finanslovskonto

§ 15.75.21.20.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar ultimo september 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. 

Senest opdateret 25-10-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
chos@sbst.dk