Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Ansøgningspuljens formål er at sikre oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende personer i hjemløshed kan benytte til akut overnatning i vintermånederne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 28. juni 2024 kl. 12.00.

Formål

Formålet er at sikre etablering af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende personer i hjemløshed kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer som gadesovende personer ellers kan opleve.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til frivillige organisationer og foreninger samt kommuner.

Tilskud kan også ydes til tilbud, der er oprettet efter § 110 i lov om social service, til udvidelse af kapaciteten med ad hoc-pladser.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende personer i hjemløshed med lovligt ophold i Danmark, som har behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne.

Projektperiode

Projektperioden er afgrænset til 4½ måneder fra:
15. november 2024 - 31. marts 2025 og
15. november 2025 - 31. marts 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, der skal fungere som supplement til øvrige tilbud på området i vintermåneder.

Midler til fordeling

Der er samlet 11,1 mio. kr. til fordeling i ansøgningspuljen i 2024-2026.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.75.21.20.

Tidshorisont

Det forventes at ansøgere får svar på deres ansøgning i september 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen, der kan medsendes er budgetnoter til budgetskemaet. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende Word-skabelon og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. 

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et gratis virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 4. juni 2024 kl. 10:00-11:00

Mødet holdes via Zoom, hvor der kan stilles spørgsmål via chatfelt.

Tilmeld dig informationsmødet her

 Ansøgningsmateriale

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (Vedhæftes i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (Vedhæftes i Tilskudsportalen)

Øvrigt materiale

Regnskabsskema 

Rapportskabelon

Fordelte tilskud her

Senest opdateret 16-05-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
chos@sbst.dk