Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen kan opleve.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

21. august 2020 kl. 12:00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til oprettelse af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende kan benytte til akut overnatning i vintermånederne, og dermed bl.a. modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen kan opleve.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer og foreninger samt kommuner.

Tilskud kan også ydes til tilbud, der er oprettet efter § 110 om lov om social service (herberger og forsorgshjem) til udvidelse af kapaciteten med ad hoc pladser.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse med lovligt ophold i Danmark, som har behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne.

Projektperiode

15. november 2020 til 31. marts 2022. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, der skal fungerer som supplement til øvrige tilbud på området af midlertidige nødovernatningstilbud. 

Midler til fordeling

Der afsat i alt 9,7 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen.

Der afsættes 4,85 mio. kr. årligt. 

Finanslovskonto

§ 15.75.21.20

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 04-05-2021

Kontakt

Tilskudsadministration