Ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Ansøgningspuljens formål er at støtte netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation, og plejefamilierne får et netværk at vende særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved, med.

Ansøgningsfrist

21. juni 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation, og plejefamilierne får et netværk at vende særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved, med.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer, der allerede tilbyder, eller ønsker at tilbyde, netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er henholdsvis anbragte børn og unge og plejefamilier. Plejefamilier er defineret som plejeforældrene. Dette udelukker dog ikke, at plejeforældrenes egne børn vil kunne deltage i aktiviteter sammen med plejeforældrene, hvis det giver mening i forhold til det konkrete projekt.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. november 2018 - 31. oktober 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier.

Midler til fordeling

Der er i alt 5,0 mio. kr. til fordeling.

Finanslovskonto

§ 15.75.15.80.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration