Ansøgningspulje om exitpakke til mennesker i prostitution

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution samt at give mennesker i prostitution rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer og eventuelt tilstødende problemer.

 

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 15. juni kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at give mennesker i prostitution mulighed for at få rådgivning om alternativer til et liv i prostitution og eventuelt støtte til at forlade prostitution samt at give mennesker i prostitution rådgivning i relation til deres prostitutionserfaringer og eventuelt tilstødende problemer. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landets kommuner, der indgår i samarbejde med NGO’er.  

NGO’er er civilsamfundsorganisationer, herunder private og frivillige organisationer, der er uafhængig af offentlige myndigheder.

Kommuner kan også søge i partnerskab med andre kommuner, såfremt kravet om samarbejde med mindst én NGO overholdes.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er danske såvel som udenlandske borgere over 18 år med lovligt ophold i Danmark, der er i prostitution og har sociale vanskeligheder som følge af prostitution.

Målgruppen dækker over både mænd og kvinder over 18 år. 

Projektperiode

1. september 2020 til 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til en helhedsorienteret rådgivning og støtte til målgruppen, herunder dækning af udgifter i både kommune og organisation, der samarbejdes med, fx til lønnede medarbejdere, evt. frikøb af medarbejdere, der varetager rådgivning og støtte, projektledelse, kompetenceudvikling, formidling mv. 

Midler til fordeling

Der afsat i alt 48,9 mio. kr. i perioden 2020 - 2023 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.07.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder evt. budgetnoter. Bilag med tids- og aktivitetsplan for projektet kan vedlægges ansøgningen. Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo

Mogens Holm Sørensen