Ansøgningspulje til behandlings- og støtteindsats til personer med udviklingshæmning eller lignende og et problematisk forbrug af rusmidler

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Fordelte tilskud

 

Ansøgningsfrist

27. november 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udvikle (modne) en indsats til personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder, der har et problematisk forbrug af rusmidler og behov for en særlig tilrettelagt rusmiddelbehandling til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet eller udbredt, jf. Strategi for udvikling af den Sociale Indsats.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er voksne med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til udgifter til deltagelse i kompetenceudvikling, lønudgifter, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, mødeaktivitet, lokaler, forplejning, dokumentation samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med modningen af indsatsen.

Midler til fordeling

11,8 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.26.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet medio december 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen.

Via ansøgningsmaterialet nedenfor kan du læse meget mere om projektet og finde vejledning til ansøgning og ansøgningsskema.

Selve indsatsen, som skal udvikles i projektet, er beskrevet i bilag 2: Indsatsbeskrivelse

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 10. oktober 2023.

Materialet fra informationsmødet kan ses under "Ansøgningsmateriale til puljen 2023"

Senest opdateret 24-01-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Simon Lysdahl Tofft
sito@sbst.dk