Ansøgningspulje til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed

Ansøgningspuljens formål er at afprøve Act-Belong-Commit-gruppeforløbet med henblik på at vurdere, om det skal udbredes. I afprøvningsfasen undersøges det, om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.

Ansøgningsfrist

27. juni 2022 kl. 12:00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afprøve Act-Belong-Commit-gruppeforløbet med henblik på at vurdere, om det skal udbredes. I afprøvningsfasen undersøges det, om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Der er tale om borgere med psykiske vanskeligheder og eventuelle tilstødende sociale og kognitive problemer. Målgruppen kan også omfatte borgere med ADHD/ADD samt eventuelle tilstødende sociale og psykiske problemer. Målgruppen skal kunne profitere af et gruppeforløb og være motiveret for en forandring, ligesom at de skal være inden for målgruppen for servicelovens § 82 og 85. 

Projektperiode

1. september 2022 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til bl.a. løn, konsulenthonorarer, transport og aktiviteter.  

Midler til fordeling

10,5 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.25.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar ultimo august 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Informationsmøder

Der er afholdt informationsmøder om puljen hhv. den 16., 20. og 31. maj 2022

Senest opdateret 13-09-2022

Kontakt

Tilskudsadministration