Ansøgningspulje til udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse

Ansøgningspuljens formål er at modne og udvikle en indsatsmodel, der skal øge unge med selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelses trivsel og mestring af hverdagslivet samt stabilisere eller reducere spiseforstyrrelsen og den selvskadende adfærd, så de kan fastholde eller genetablere et hverdagsliv med sociale fællesskaber, skole, uddannelse og arbejde.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Den 4. oktober 2021 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne og udvikle en indsatsmodel, der skal øge unge med selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelses trivsel og mestring af hverdagslivet samt stabilisere eller reducere spiseforstyrrelsen og den selvskadende adfærd, så de kan fastholde eller genetablere et hverdagsliv med sociale fællesskaber, skole, uddannelse og arbejde.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landets kommuner. Det forventes, at der ydes tilskud til 2-4 kommuner fra ansøgningspuljen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 12 og 29 år med mild til moderat grad af selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser. De unge kan have andre psykiske vanskeligheder, men den selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser er den primære årsag til deltagelse i projektet.

Projektperiode

Den 1. december 2021 til den 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan bl.a. søges om tilskud til lønudgifter til projektleder og frikøb af medarbejdere og ledere i kommunen. Derudover kan der søges om tilskud til at medarbejdere, ledere og øvrige nøglepersoner kan deltage i statusmøder, kompetenceudviklingsdage og evalueringsaktiviteter, herunder undervisning i indsamling af data til evalueringen. Der kan ligeledes søges om tilskud til udgifter til overnatning, forplejning og transport i forbindelse med de sammenhængende kompetenceudviklingsdage.

Der kan endvidere søges tilskud til at opdatere kompetencer på området i form af yderligere uddannelse i forhold til øget kendskab til målgruppen og supervision.

Midler til fordeling

10,0 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.24.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgerne får svar på ansøgningen november 2021.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. 

Senest opdateret 29-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Sten Barsøe 
sbar@sbst.dk