Ansøgningspuljen om forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Ansøgningspuljens formål er at forebygge magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Dette skal ske gennem en afprøvning af metoden LA2.

Ansøgningsfrist

27. oktober 2021 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at forebygge magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Dette skal ske gennem en afprøvning af metoden LA2 (Low Arousal 2). 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til landets kommuner og regioner, som indgår samarbejde med 1-2 botilbud for voksne med udviklingshæmning, herunder private botilbud. 

Målgruppe

Målgruppen er borgere med udviklingshæmning, der bor på botilbud.  

Projektperiode

1. januar 2022 til 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Omkostninger forbundet med deltagelse i afprøvning af metoden LA2 og evaluering, herunder udgifter til projektledelse og løn til medarbejdere, evt. frikøb af nuværende medarbejdere, der deltager i kompetenceudvikling og møder, lokale aktiviteter, transport, dokumentation mv.

Tilskudsberettigede udgiftsposter fremgår af bekendtgørelse og vejledning. 

Midler til fordeling

10,0 mio. kr. til fordeling til fire til seks kommuner og/eller regioner i samarbejde med botilbud.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.24. 

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning i december 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. 

Senest opdateret 14-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
chos@sbst.dk