Ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducerede økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive bostøttemetoder.

Ansøgningsfrist

13. august 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducerede økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive bostøttemetoder. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.
Kommunerne kan eventuelt indgå samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder, som vurderes at være i målgruppen for metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) eller Åben Dialog (ÅD).

Projektperiode

1. december 2018 til 31. december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til lønudgifter, konsulent honorarer, aktiviteter, formidling, IT/teknologi, lokaler.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen er på 5,0 mio. kr. Det forventes, at 4-6 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 09-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration