Ansøgningspulje til screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

Ansøgningspuljens formål er at udvikle nye sociale og mestringsrettede indsatser til målgruppen baseret på aktuelt bedste viden.

Ansøgningsfrist

21.  oktober 2019, Kl. 12:00 

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle nye sociale og mestringsrettede indsatser til målgruppen baseret på aktuelt bedste viden med henblik på at støtte unge med autisme i et mere selvstændigt liv.

Ansøgere der opnår tilskud fra ansøgningspuljen skal modne, dvs. udvikle og pilotteste, en af to indsatser, der har til formål at give målgruppen sociale færdigheder og mestringskompetencer til at klare sig i voksenlivet.

 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. 

Målgruppe

Målgruppen er unge med autisme i alderen 16 til 30 år, som har behov for bostøtte med fokus på sociale og mestringsrettede indsatser, der understøtter et selvstændigt voksenliv. 

Projektperiode

01.01.2020 til 31.12.2022 

Hvad kan der søges støtte til?

Projektudgifter i relation til projektet. 

Midler til fordeling

10,8 mio. kr. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen. 

Tekniske spørgsmål

Hvis der opstår it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et skærmbillede af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser, som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Senest opdateret 07-04-2021

Kontakt

Tilskudsadministration