Ansøgningspulje til modning af MOVE som gruppebehandling til unge

Ansøgningspuljen udspringer af Metodeprogrammet for Stofmisbrugsområdet og har til formål at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den en 3. august 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE på stofmisbrugsområdet til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, som har unge i ambulant stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101.

Det forventes, at ca. 4-6 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af illegale rusmidler, der er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til løn, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i Social- og Boligstyrelsens kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, dokumentation og tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med at modne MOVE.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 8,7 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen. Midlerne udmøntes én gang i 2020.

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 18-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Socialfaglige spørgsmål:

Lone Kæstrup 
lekp@sbst.dk

Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen:

Sten Barsøe
sbar@sbst.dk