Ansøgningspuljen til bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud (genudmelding)

Modning og udvikling af én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 27. november 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne og udvikle én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Indsatsen skal udvikles på baggrund af en række kerneelementer, der skal kvalificeres løbende gennem projektperioden. Indsatsen der udvikles skal understøtte den enkelte borgers recovery, ved at minimere de negative konsekvenser af misbruget for både borgeren og personalet på det socialpsykiatriske botilbud, samt i det omfang det er muligt, reducere misbruget eller stoppe det helt.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner og regioner, der indgår i et samarbejde med et kommunalt, regionalt eller privat socialpsykiatrisk botilbud, samt private botilbud, der indgår i et samarbejde med mindst én kommune eller region. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Projektperiode

1. december 2020 til 31. december 2022 

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter til dækning af omkostninger forbundet med at deltage i udvikling og modning af indsatsen, kompetenceudvikling og evaluering, herunder undervisning i indsamling af data til evalueringen.

Midler til fordeling

 Der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

 § 15.75.06.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i Excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

 

Senest opdateret 01-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration