Ansøgningspuljen om at få flere med i lokale fællesskaber

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til projekter, der har fokus på at realisere og forankre konkrete løsninger af lokale sociale problemer.

 

Bemærk: Ansøgningspuljen forventes at blive udmøntet medio december 2020. 

Bemærk: Ved ansøgerkreds er det præciseret, at der ved samarbejde med en kommune menes den kommunale forvaltning. 

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 8. oktober 2020 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til projekter, som har fokus på at realisere og forankre konkrete løsninger af lokale sociale problemer. Ansøgningspuljen skal understøtte, at flere aktører på tværs af forskellige sektorer samarbejder om at løse sociale udfordringer og bidrager til en bedre velfærd til gavn for borgerne, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet og/eller ældre borgere.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2020 til 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Projekter, der er egnede til støtte, er projekter, hvor der samarbejdes om at realisere og forankre konkrete bæredygtige projekter til løsning af lokale sociale problemer, der fremmer deltagelse i frivillige fællesskaber, og derved skaber bedre velfærd og mindsker ensomhed. Deltagelse i frivillige fællesskaber handler om, at udsatte borgere, borgere med et handicap uden for arbejdsfællesskabet og ældre er frivillige i frivillige fællesskaber eller deltager som aktive deltagere på lige fod med øvrige deltagere, eller deltager aktivt i aktiviteter, hvor eventuel udsathed, alder eller handicap mv. ikke er i fokus.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 29,8 mio. kr. i perioden 2020-2023 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.71.06.10. (tidligere § 15.75.47.10.)

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 25-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
chos@sbst.dk

Mogens Holm Sørensen
mohs@sbst.dk