Ansøgningspulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Ansøgningsfrist

7. november 2018 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge med handicap, primært børn og unge med kognitive handicap som fx. ADHD, autisme, kommunikationsvanskeligheder og udviklingshæmning.

Projektperiode

01.12.2018 – 31.12.2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektudgifter i relation til projektet, herunder udvikling og afprøvning af målrettet materiale og kampagneaktiviteter til målgruppen.

Midler til fordeling

5,6 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.13.27.20.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration