Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap

Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte, og derved skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i mødet med de kommunale myndigheder.

Ansøgningsfrist

29. april 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte, og derved skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i mødet med de kommunale myndigheder.

Ansøgere skal søge ind på at afprøve én af to modeller, som er udvalgt på baggrund af en afdækning af de modeller for én koordinerende sagsbehandler på børnehandicapområdet og øvrige tilstødende områder, som allerede anvendes i nogle af landets kommuner.
 
Afprøvningen af modellerne og den tilhørende evaluering skal bidrage til en tværgående national vidensudvikling, der skal komme danske kommuner bredt til gode. Det forudsætter, at de deltagende projektkommuner indgår i en struktureret og systematisk proces, herunder bidrager aktivt til evalueringen.  
 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Kommunerne kan indgå i samarbejde med regioner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser. Som eksempler kan nævnes opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingshæmning, syns- eller hørehandicap, autisme eller hjerneskade.

Projektperiode

01.07.2019 – 31.12.2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektudgifter i relation til projektet.

Midler til fordeling

30,3 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.64.55.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Merete Schneekloth Søberg