Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Ansøgningsfrist

Den 24. oktober 2017 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet eller Master i udsatte børn og unge (MBU). 

Målgruppe

Målgruppen er undervisere på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU). 

Projektperiode

1. januar 2018 til 31. december 2020 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til, at undervisere på henholdsvis diplom- og masteruddannelsen kan gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter af relevans for undervisningen på uddannelsen. 

Midler til fordeling

Der er 3,5 mio. kr. i ansøgningspuljen i 2017. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.26.54.10.  (Tidligere § 15.16.01.20.)

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 11-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration