Ansøgningspuljen til indsatser for børn og unge, der er vokset op med vold i hjemmet

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Fordelte tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud 2023 her

Ansøgningsfrist

31. oktober 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at støtte projekter, der kan medvirke til bedre trivsel og mindske følelsen af at være anderledes og oplevelsen af stigmatisering hos målgruppen.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner og sociale frivillige organisationer og foreninger.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i alderen 6-17 år, der er vokset op med vold i familien.

Målgruppen omfatter både børn og unge, der har modtaget behandling, og børn og unge, der ikke har et aktuelt behandlingsbehov, men som kan have behov for støtte og omsorg som supplement til den terapi, der har fundet sted, eller fortsat pågår.

Projektperiode

1. december 2023 - 31. december 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud fra ansøgningspuljen til udgifter forbundet med afholdelse af specifikke gruppe- eller netværksaktiviteter, der kan fungere som supplerende og aflastende i forhold til den kommunale forpligtigelse over for målgruppen.
Der kan også søges om fx lønmidler og/eller frikøb af medarbejder ifm med afholdelse af aktiviteter.

Midler til fordeling

9,991 mio.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.26.39.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet uge 49.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt informationsmøde om ansøgningspuljen den 25. september 2023

Materialet fra informationsmødet kan findes under "Materiale 2023" 

Senest opdateret 07-02-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Teglgaard Christensen
chtc@sbst.dk