Ansøgningspulje til udbredelse af familiehuse i hele landet

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

6. juni 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud på småbørnsområdet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Kommende forældre og forældre med børn, primært småbørnsforældre, som har brug for en mere individuel og håndholdt hjælp til at være familie. 

Projektperiode

1. november 2024 til 31. december 2028. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om midler til etablering eller udvidelse af et eksisterende familiehus, som én samlet indgang til kommunens tidlige, forebyggende tilbud og indsatser til målgruppen. En mindre del af tilskuddet kan anvendes til at etablere eller udbygge en social døgnvagt i tilknytning til familiehuset og/eller til at tilknytte børnebaser til familiehuset. Der kan bl.a. ydes tilskud til lønudgifter til projektleder og projektmedarbejdere samt frikøb af medarbejdere i kommunen. Derudover kan der ydes tilskud til, at medarbejdere, ledere og øvrige nøglepersoner kan deltage i møder, rådgivning, kompetenceudvikling mv. Der kan ydes tilskud til at understøtte samarbejdet med civilsamfundsorganisationer. Der kan ydes tilskud til udgifter, der er relevante for indretning af familievenlige rammer og lokaler i familiehusene.

Der kan ikke ydes tilskud til anlægsudgifter og fast ejendom, herunder heller ikke til ombygning og renovering.

Midler til fordeling

91,5 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

15.26.34.10.

Tidshorisont

Det forventes at ansøgere får svar på deres ansøgning i september 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen.

Ansøgningsmateriale

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (Udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen)

Budgetskema (Udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen)

Øvrigt materiale

Afrapportering

Senest opdateret 22-03-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Dehn