Genudmelding: Ansøgningspulje til udvikling og modning af en indsats til familieanbringelser af gravide og nye familier

Formålet med puljen er at yde støtte til udvikling og modning af en indsats til familieanbringelser, der skal sikre, at indsatsen for børn i meget udsatte familier starter tidligt

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

13. oktober 2023 kl. 12.00.

Genudmelding

Puljens vejledning er genanvendt, men dato for indsendelse af ansøgning er tilrettet, så ansøgningsfristen er den 13. oktober 2023. 

Det er i vejledningen præciseret, at en familieanbringelse i kontekst af denne ansøgningspulje skal forstås som et døgnophold, samtidigt er det præciseret, at flere kommuner kan ansøge sammen, såfremt én kommune ikke selv har nok familier i målgruppen. Ydermere er der sket enkelte tilretninger i teksten omkring forventninger til deltagelse i et modningsprojekt. Yderligere er vejledningens tidsplan (afsnit 7.8) tilrettet. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til udvikling og modning af en indsats til familieanbringelser, der skal sikre, at indsatsen for børn i meget udsatte familier starter tidligt.

Familieanbringelserne skal støtte familier i deres konkrete udfordringer og styrke forældrenes forældrekompetence til gavn for børn og familiens trivsel og udvikling fx ved, at understøtte en tryg tilknytning mellem forældre og børn.

En familieanbringelse skal i kontekst af denne ansøgningspulje forstås som et døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, barnet og andre medlemmer af familien og skal foregå på institutioner, der tilbyder døgnfamiliebehandling.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der indgår et samarbejde med et eller flere anbringelsessteder om at modne indsatsen.

Hvis én kommune alene ikke har tilstrækkelige familier inden for målgruppen, vil det også være muligt for flere kommuner at lave en fællesansøgning, hvis de fx samarbejder med det samme anbringelsessted. I et sådan tilfælde vil den ene kommune skulle vælges som tilskudsmodtager, og kommunerne skal internt fordele støtten.

Målgruppe

Udsatte, vordende og nye forældre, hvor en eller begge forældre vil profitere af en familieanbringelse under graviditeten eller i den første tid efter fødslen.

Projektperiode

1. december 2023 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud fra ansøgningspuljen til aktiviteter relateret til udvikling og modning af indsatsen.

Dette kan blandt andet være udgifter til deltagelse i modningsarbejdet om indsatsen, herunder projektkoordination og ledelse, frikøb af medarbejdere, herunder medarbejdere, der skal indgå i indsatsteamet beskrevet i kerneelement 1, deltagelse i kompetenceudvikling, udviklingsaktiviteter og evaluering. 

Midler til fordeling

Kr. 18.721.000 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.26.33.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i november 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har tidligere afholdt virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 6. juni 2023, 10. august 2023 og 27. september 2023.

Materialet fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023"

Senest opdateret 07-02-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Pernille Holzmann Poulsen
pepo@sbst.dk

Christine Teglgaard Christensen
chtc@sbst.dk