Ansøgningspulje til styrket efterværn til tidligere anbragte unge

Ansøgningspuljens formål er at styrke indsatsen for at forebygge hjemløshed blandt tidligere anbragte unge og mindske antallet af tidligere anbragte unge i hjemløshed.

Bemærk. Udmøntningen af ansøgningspuljen er forsinket. Ansøgningspuljen forventes udmøntet medio september 2020.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 19. juni 2020 kl. 12.00 (tidligere d. 6. maj 2020 kl. 12.00)

Formål

Ansøgningspuljens formål er at styrke indsatsen for at forebygge hjemløshed blandt tidligere anbragte unge, og mindske antallet af tidligere anbragte unge i hjemløshed.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, kollegier og kollegielignende opholdssteder, jf. servicelovens § 66, nr. 5-7, herberger og andre sociale døgn- og overnatningstilbud til udsatte unge samt kommuner og organisationer, der driver denne form for tilbud.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge fra 18 til 30 år, der er eller har været anbragt uden for hjemmet, som har flere risikofaktorer i forhold til hjemløshed og har brug for støtte i overgangen til egen bolig. 

Projektperiode

Midlerne anvendes i perioden den 1. september 2020 til den 31. december 2023. Projektstart er ændret fra den 1. august 2020 til den 1. september 2020 på baggrund af den ændrede ansøgningsfrist.

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes støtte til tilgange og indsatser, som styrker efterværnindsatsen til tidligere anbragte unge og hjælper dem videre i egen bolig og/eller støtte til fastholdelse i en bolig

Midler til fordeling

Der afsat i alt 24.2 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.32.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 11-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration