Ansøgningspulje til etablering af rettighedsskoler

Ansøgningspuljens formål er at støtte etableringen af rettighedsskoler på eksisterende grundskoler, som primært ligger i eller nær de boligområder, som er på regeringens ghettoliste fra 2020, med henblik på at sikre at alle børn uanset etnisk baggrund kender til deres rettigheder.

Ansøgningsfrist

15. november 2021 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte etableringen af rettighedsskoler på eksisterende grundskoler, som primært ligger i eller nær de boligområder, som er på regeringens ghettoliste fra 2020, med henblik på at sikre at alle børn uanset etnisk baggrund kender til deres rettigheder. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til civilsamfundsorganisationer. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn på de skoler, der indgår i samarbejdet om etablering af rettighedsskoler. 

Projektperiode

1. februar 2022 til 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til udgifter i forbindelse med etablering af rettighedsskoler på eksisterende grundskoler. Der kan bl.a. søges om tilskud til lønudgifter til projektleder og frikøb af medarbejdere. 

Midler til fordeling

12,7 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.31.10 

Tidshorisont

Det forventes at ansøgerne får svar på ansøgningen december 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Senest opdateret 21-12-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Marcus Gerlach Sørensen
mges@sbst.dk