Ansøgningspulje til venskabsfamilier og støttepersoner samt varig drift af ordningen

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at civilsamfundsorganisationer kan screene, matche og vejlede venskabsfamilier og støttepersoner, som civilsamfundsorganisationerne og kommunerne i samarbejde tilbyder børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Præcision af målgruppe og indsats

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Der er primært tale om børn og unge under 18 år. Dog kan det også være unge mellem 18 og 22 år, som er anbragt uden for hjemmet efter bestemmelserne i §§ 114 eller 116 i Barnets Lov, da disse må forventes også at være omfattet af § 53 støtteperson eller §54 venskabsfamilie.  

Civilsamfundsorganisationen skal tilbyde venskabsfamilier og/eller støttepersoner.

Fordelte tilskud

Se listen over fordelte tilskud for 2023 her.

Ansøgningsfrist

7. november 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte, at civilsamfundsorganisationer kan screene, matche og vejlede venskabsfamilier og støttepersoner, som civilsamfundsorganisationerne og kommunerne i samarbejde tilbyder børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Civilsamfundsorganisationer

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Projektperiode

1. januar 2024 - 31. december 2025

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud fra ansøgningspuljen til dækning af lønudgifter, transport, projektrelevante aktiviteter, afrapportering samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse at screene, matche og vejlede venskabsfamilier og støttepersoner.

Midler til fordeling

11,4 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.29.10

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december 2023

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et gratis virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 4. oktober 2023

 

Senest opdateret 12-10-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Maria Damholdt Jørgensen
mdjo@sbst.dk