Ansøgningspulje til længerevarende efteruddannelse til plejefamilier

Ansøgningspuljens formål er at give støtte til uddannelsesinstitutioner, der udbyder Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier, således at flere plejefamilier kan tilbydes en uddannelsesplads uden egenbetaling.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her


Ansøgningsfrist

12. oktober 2022 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at give støtte til uddannelsesinstitutioner, der udbyder PUP-uddannelsen (Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier), til at tilbyde flere plejefamilier en plads på PUP-uddannelsen uden egenbetaling.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er uddannelsesinstitutioner, der udbyder PUP-uddannelsen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er plejeforældre, der ikke opfylder kriterierne for at modtage PUP-uddannelsen gratis.

Projektperiode

1. december 2022 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan fra ansøgningspuljen ydes tilskud til udgifter relateret til at oprette flere uddannelsespladser uden egenbetaling. 

Midler til fordeling

16,6 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.26.28.10.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøger får svar på ansøgningen i november 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. 

Senest opdateret 30-09-2022

Kontakt

Tilskudsadministration