Ansøgningspulje til modning af indsats til opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

8. November 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne en indsats til opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet eller udbredt, jf. Strategi for udvikling af den Sociale Indsats.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Åbne kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og unge med handicap, herunder kognitive eller udviklingsmæssige udfordringer som ADHD, autisme og udviklingshæmning.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter ifm. modning af indsatsen, herunder løn til projektleder, frikøb af medarbejdere til deltagelse i projektet, transport ifm. tværgående aktiviteter mv. 

Midler til fordeling

10.000.000 kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. 

Finanslovskonto

§ 15.26.21.24

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december 2023

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 12. oktober 2023

Materialet fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023"

Senest opdateret 14-02-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Maria Damholdt Jørgensen
mdjo@sbst.dk

Sine Jongdahl Kolind Møller
smo@sbst.dk