Ansøgningspulje til kvalitet i anbringelsen i forbindelse med skolegang og læring

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Fordelte tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud 2023 her.

Ansøgningsfrist

16. november 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne en indsats, der understøtter kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder i at arbejde systematisk med anbragte børn og unges læring og skolegang.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner i samarbejde med kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder i egen kommune.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge, som er anbragt på enten kommunale, regionale eller selvejende døgninstitutioner samt socialpædagogiske opholdssteder, og som går i 0.-10. klasse i grundskolen i samme kommune, som anbringelsesstedet er beliggende i.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan bl.a. søges om støtte til:

  • Lønudgifter til de skoleansvarlige på de deltagende anbringelsessteder og til tovholderne på skolerne.
  • Frikøb af medarbejdere til deltagelse i udviklingsdage og kompetenceudvikling for anbringelsessteder, skoler, ledelse og skoleforvaltning.
  • Enkelte udgifter der understøtter ledelsessamarbejdet på tværs fx i form af projektledertimer, transport samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med udvikling af indsatsen.

Midler til fordeling

10,2 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. 

Finanslovskonto

§ 15.26.21.24.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 27. september 2023 og den 29. september 2023 . 

Se slides fra informationsmødet under "Øvrigt materiale"

Senest opdateret 07-12-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Marcus Gerlach Sørensen
mges@sbst.dk