Ansøgningspulje til modning af en model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Formålet er at modne en model for tidlig opsporing og handleveje, som kan anvendes til tidlig opsporing af børn og unge i grundskolens almene undervisning med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Social- og Boligstyrelsen genudmelder resterende midler fra ansøgningspuljen for at få endnu en kommune, eller flere med i udviklingsarbejdet. Formålet er at modne en model for tidlig opsporing og handleveje, som kan anvendes til tidlig opsporing af børn og unge i grundskolens almene undervisning med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her. 

Ansøgningsfrist

1. december 2022 kl. 12.00 (tidligere 13. oktober 2022 kl. 12:00.)

Formål

Formålet er at modne en model for tidlig opsporing og handleveje, som kan anvendes til tidlig opsporing af børn og unge i grundskolens almene undervisning med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.  

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner. 

Målgruppe

Børn og unge i grundskolens almene undervisning med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Projektperiode

1. januar 2023 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Omkostninger forbundet med deltagelse i modning og evaluering af indsatsen, herunder udgifter til projektledelse og løn til medarbejdere, evt. frikøb af nuværende medarbejdere, aktiviteter, transport mv.

Tilskudsberettigede udgiftsposter fremgår af bekendtgørelse og vejledning.

Midler til fordeling

10,5 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.26.21.23. 

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning i november 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. 

Senest opdateret 27-09-2022

Faglige spørgsmål

Marcus Gerlach Sørensen

Astrid Lindholm Harlou
Tlf: 41 93 25 66
alih@sbst.dk

Cecilie Blicher Petersen
Tlf: 41 73 08 44
cep@sbst.dk