Ansøgningspuljen til styrket match af barn og anbringelsessted

Formålet med ansøgningspuljen er at videre- og færdigudvikle en model, som kan understøtte kommuners arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. Målet på sigt er, at børn og unge oplever et stabilt anbringelsesforløb, og at der sker færre sammenbrud i anbringelser.

Ansøgningsfrist

19. oktober. 2021 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at videre- og færdigudvikle en model, som kan understøtte kommuners arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til landets kommuner. 

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge under 18 år, der skal anbringes uden for hjemmet. 

Projektperiode

1. januar 2022 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Omkostninger forbundet med deltagelse i videre- og færdigudvikling af modellen og evaluering, herunder udgifter til projektledelse og løn til medarbejdere, evt. frikøb af nuværende medarbejdere, aktiviteter, transport, dokumentation mv.

Tilskudsberettigede udgiftsposter fremgår af bekendtgørelse og vejledning. 

Midler til fordeling

10 mio. kr. til fordeling til fire til fem kommuner.  

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

 § 15.26.21.22. 

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning i december 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. Der kan ansøges ved at klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

 

Senest opdateret 14-12-2021

Kontakt

Tilskudsadministration