Ansøgningspulje til styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 30. juli 2021 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kommuner skal bidrage til at udvikle en version af modellen, som senere kan modnes (videreudvikles) gennem lokal implementering. Modellen vil rumme en indsats forankret på socialområdet, der skal støtte den unge med handicap i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.  Udvikling af modellen sker i samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, øvrige projekt-kommuner og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommuner.

Målgruppe

Målgruppen er unge med handicap i alderen 14 til 25 år, der har kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med den rette støtte.

Projektperiode

Projektperioden er den 1. oktober 2021 til den 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til udgifter i forbindelse med udvikling og modning af modellen til målgruppen. Der kan bl.a. søges om tilskud til lønudgifter til projektleder og frikøb af medarbejdere og ledere i kommunen, samt at medarbejdere, ledere og øvrige nøglepersoner (herunder personale på ungdomsuddannelserne) kan deltage i aktiviteter relateret til modeludvikling, herunder arbejdsworkshops og evalueringsaktiviteter og til eventuel transport i den forbindelse.

Midler til fordeling

10 mio. kr.  

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.21.22.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøger får svar ultimo september 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. Der kan ansøges ved at klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Senest opdateret 14-10-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Spørgsmål

Socialfaglig spørgsmål:

Katrine Briks Ottesen
kbot@sbst.dk

Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen:

Maria Damholdt Jørgensen
mdjo@sbst.dk