Ansøgningspulje til styrket familiebehandling i udsatte familier

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en generel model for en behandlingsindsats indeholdende fælles principper og metoder, som er målrettet udsatte familier, og hvor hensigten er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne, herunder undgå at familiens barn eller ung skal anbringes.

Fordelte tilskud

Se en oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

30. oktober 2019 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udvikle en generel model for en behandlingsindsats indeholdende fælles principper og metoder, som er målrettet udsatte familier, og hvor hensigten er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne, herunder undgå at familiens barn eller ung skal anbringes.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn eller en ung skal anbringes, men hvor det skønnes, at man ved en intensiv og koordineret indsats i familien kan skabe positiv udvikling og muligvis undgå en anbringelse. Familierne skal være i målgruppen for døgnophold/døgnbehandling.

På baggrund af en forespørgsel gør vi opmærksom på, at ansøgningspuljens målgruppe ikke omfatter gravide.

Projektperiode

1. januar 2020 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til aktiviteter forbundet med modningen af en kommunal behandlingsindsats målrettet udsatte familier, herunder f.eks. udgifter til kompetenceudvikling, løn, deltagelse i udviklingsaktiviteter, projektledelse og dokumentation af indsatsen.

Midler til fordeling

22,6 mio. kr.

Finanslovskonto

15.26.21.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 14-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Anna Hobolth Østerlund
ahos@sbst.dk