Ansøgningspulje til model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 13,1 mio. kr. til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge i 0.-10. klasse med begyndende eller bekymrende skolefravær eller skolevægringsadfærd.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 21. oktober 2020 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afhjælpe begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos børn og unge i grundskolens 0.-10. klasse med særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, eventuelt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge i grundskolens 0.-10. klasse med begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd. 

Projektperiode

Projektperioden er fra december 2020 til og med december 2023

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udgifter til deltagelse i kompetenceudvikling, lønudgifter, transport, aktiviteter, dokumentation samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med modningen af indsatsen. 

Midler til fordeling

13,1 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.21.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 25-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Lise Skov Pedersen