Ansøgningspuljen til etablering af et ungekrisecenter i Vestdanmark

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

14. juni 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte et forsøg med etablering og drift af et ungekrisecenter i Vestdanmark, der kan yde akut rådgivning og vejledning i trygge rammer til unge under 18 år.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Private eller frivillige organisationer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge under 18 år i krise eller kriselignende tilstand.

Projektperiode

1. august 2024 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter forbundet med etablering og drift af et ungekrisecenter.

Midler til fordeling

8,6 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§15.26.19.30.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i juli.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et informationsmøde om ansøgningspuljen den 13. maj 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 22-05-2024

Faglige spørgsmål

Christine T. Christensen

chtc@sbst.dk 

Kontakt

Tilskudsadministration