Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 15. august 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til socialt udsatte familier med børn, der er økonomisk klemte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landsdækkende frivillige organisationer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte familier med børn, der er økonomisk klemte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Projektperiode

1. december 2024 til den 31. december 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes tilskud til uddeling af julehjælp til socialt udsatte familier med børn, som er økonomisk klemte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.

Midler til fordeling

11,0 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales månedsvis.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i august 2024

Finanslovskonto

§ 15.26.17.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Ansøges der via Tilskudsportalen indtastes budgetskemaet direkte i skemaet på portalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et gratis virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 14. maj 2024 kl. 13.00 - 13.45.

Mødet holdes via Zoom, hvor der kan stilles spørgsmål via chatfelt.

Tilmeld dig til informationsmødet

Senest opdateret 10-04-2024

Kontakt

Tilskudsadministration
tilskudsforvaltning@sbst.dk
Tlf. 72 42 41 33

Faglige spørgsmål

Maria Damholdt Jørgensen
tilskudsforvaltning@sbst.dk