Ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb, med henblik på at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Ansøgningsfrist

30. oktober 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb, med henblik på at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Med puljen kan kommunerne være med til at kvalificere og udvikle et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i samarbejde med andre projektkommuner, Social- og Boligstyrelsen og en ekstern leverandør.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er alle landets kommuner.

Målgruppe

Målgruppen er psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud.

Projektperiode

1. december 2019 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektudgifter i relation til projektet.

Midler til fordeling

50,3 mio. kr. Det forventes, at 6 til 8 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.26.14.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Sofie Rask Eriksen
sore@sbst.dk

Christine Teglgaard Christensen
chct@sbst.dk