Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Ansøgningsfrist

16. april 2018 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der søger på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.
 

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. september 2018 til 31. august 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere uddannede pædagoger.

Hvis kommunen kan redegøre for, at daginstitutionen i forvejen har en pædagogandel på 75 pct. eller derover, eller hvis kommunen kan sandsynliggøre, at der er særlige praktiske eller organisatoriske omstændigheder, der vanskeliggør ansættelse af flere pædagoger, kan midlerne i stedet anvendes til ansættelse af PAU’ere eller pædagogmedhjælpere.

Midler til fordeling

Der udmeldes i alt 254,0 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.25.21.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 29-09-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth