Ansøgningspulje til frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske virksomheder

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre, at organisationer, som oplever et indtægtstab som følge af COVID-19, fortsat kan videreføre eksisterende sociale aktiviteter, indsatser og tilbud til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere i Danmark.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist den 14. april 2021 kl. 12.00. 

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at sikre, at organisationer, som oplever et indtægtstab som følge af COVID-19, fortsat kan videreføre eksisterende sociale aktiviteter, indsatser og tilbud til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere i Danmark.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige sociale organisationer, der driver genbrugsbutikker i Danmark, samt socialøkonomiske virksomheder.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er sårbare og socialt udsatte mennesker.

Projektperiode

Projektperioden er fra den 15. juni 2021 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om kompensation for nedgang i indtægter i form af indtjening i perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 på grund af COVID-19. Kompensationen skal anvendes til at videreføre eksisterende sociale aktiviteter, indsatser og tilbud.

Midler til fordeling

48,5 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.11.44.18.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning i juni 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du i word først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 16-06-2021

Kontakt

Tilskudsadministration