Kompensationspulje til understøttelse af civilsamfundsorganisationer

Formålet med kompensationspuljen er at sikre, at organisationer, som har oplevet en nedgang i indtægter som følge af COVID-19, fortsat kan gennemføre sociale indsatser mv. til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere i Danmark.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 5. november 2020 kl. 12.00.

Formål

Formålet med kompensationspuljen er at sikre, at organisationer, som har oplevet en nedgang i indtægter som følge af COVID-19, fortsat kan gennemføre sociale indsatser mv. til gavn for samfundets sårbare og socialt udsatte borgere i Danmark.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige sociale organisationer, der driver genbrugsbutikker i Danmark samt registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er sårbare og socialt udsatte mennesker.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2020 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om kompensation for nedgang i indtægter, i form af indtjening, i perioden 1. marts 2020 til 12. oktober 2020 på grund af COVID-19. En eventuel kompensation skal bruges til at gennemføre socialt arbejde for målgruppen.

Midler til fordeling

48,5 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.11.40.26.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du i word først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 30-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration