Ansøgningspulje til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

22. april 2024 kl. 12.00.

Formål

At yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område, både i form af generel interesse varetagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

Ansøgningspuljen består af to delpuljer

  • Handicap-delpuljen
  • Sjældne-delpuljen

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

  • Handicap-delpuljen: Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet. 

  • Sjældne-delpuljen: Landsdækkende foreninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer. 

Målgruppe

  • Handicap-delpuljen: Personer med handicap og pårørende.

  • Sjældne-delpuljen: Personer med handicap og pårørende. I denne delpulje er der tale om borgere med en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. januar 2024 til 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til drift. 

Midler til fordeling

  • Handicap-delpuljen: ca. 96,9 mio. kr.

  • Sjældne-delpuljen: ca. 2,4 mio. kr.
Midlerne fordeles mellem kvalificerede ansøgere efter en fordelingsnøgle.

Udbetaling af tilskud 

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.20.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i juni 2024. 

Bilag

Der foretages en vurdering af ansøgningen ud fra oplysningerne i ansøgningsskemaet samt alle obligatoriske bilag. Det fremgår af ansøgningsvejledningens afsnit 7 og 8, hvilke dokumenter der skal indsendes som bilag til ansøgningen. Øvrige bilag som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge 

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, samt øvrige bilag. 

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde 

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 21. marts 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 22-03-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Bjarke Kampp Hansen
bjkh@sbst.dk

Bemærk

Social- og Boligstyrelsen har ret til at afvise ansøgninger, som ikke opfylder formalia. Det vil fx være tilfældet, hvis ansøgningen er modtaget for sent, hvis ansøger ikke har anvendt ansøgningspuljens ansøgningsskema, eller hvis alle obligatoriske bilag ikke er vedlagt ansøgningen.