Plejeboliggarantien

Plejeboliggaranti gælder for alle ældre, der har behov for en plejebolig eller plejehjemsplads. Kommunen skal opfylde plejeboliggarantien inden for to måneder.

Hvad er plejeboliggarantien?

Plejeboliggarantien betyder, at ældre, der er visiteret til en plejebolig, skal have tilbudt boligen senest to måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder kun for ældre.
Kommunen kan opfylde plejeboliggarantien ved at anvise den ældre en almen plejebolig eller en plads i et plejehjem.
Garantien gælder også, når den ældre ønsker en plejebolig i en anden kommune uden at ønske at bo et bestemt sted, og den ældre er visiteret til en plejebolig i tilflytningskommunen.

2-måneders fristen

2-måneders fristen regnes fra det tidspunkt, hvor den ældre er visiteret til en plejebolig. Boligen skal være indflytningsklar senest to uger efter udløbet af 2-måneders fristen.
Hvis den ældre afslår et tilbud om en bolig, slettes den ældre ikke på ventelisten, men en ny frist begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget afslaget.

Situationer, hvor garantien ikke gælder

Når den ældre har benyttet sig af muligheden for frit at vælge et bestemt sted at bo efter fritvalgsordningen, gælder plejeboliggarantien ikke. Kommunen skal oplyse den ældre om, at plejeboliggarantien ikke gælder, når den ældre har benyttet sig af fritvalgsordningen.
Nogle plejeboliger er beregnet til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Plejeboliggarantien gælder heller ikke, når den ældre har behov for en sådan bolig.

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her