Fritvalgsordningen

Ældre og personer med handicap, som er visiteret til en ældre- eller plejebolig, har som hovedregel ret til frit at vælge, hvor de vil bo.

Hvad er fritvalgsordningen?

Når boligsøgende er blevet visiteret til en almen ældre- eller plejebolig, kan de som hovedregel frit vælge, hvor de vil bo. Retten gælder, uanset i hvilken kommune boligen er beliggende.
Retten til frit at vælge bolig omfatter både almene ældre- og plejeboliger, kommunale eller regionale botilbud og andre boliger beregnet til ældre og personer med handicap.

De boligsøgende kan også vælge at indgå lejeaftale om en friplejebolig.

Læs om friplejeboliger her.

Kommunernes oplysningspligt

Kommunerne har pligt til at gøre det muligt for boligsøgende at sammenligne en række forhold, der kan have betydning for, hvor de gerne vil bo. Oplysningerne skal være lettilgængelige f.eks. på kommunens hjemmeside og i skriftlig form.

Flytning til en anden kommune

Ønsker den boligsøgende at bo i en anden kommune end bopælskommunen, skal den boligsøgende både være visiteret af bopælskommunen og tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.
En kommune kan afvise boligsøgende fra andre kommuner, når ventetiden til en bolig for kommunens egne borgere er blevet forøget med mindst 50 pct. igennem de forudgående tre måneder som følge af tilgang af borgere fra andre kommuner. Adgangen til at afvise boligsøgende fra andre kommuner gælder dog ikke i visse specielle situationer som f.eks., når de boligsøgende ønsker at flytte til kommunen for at bevare tæt kontakt til nære pårørende.

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her