Støtteperson til anbragte børn og unge efter § 53 i barnets lov

Her på siden kan du finde en nærmere beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for funktionen støtteperson til børn og unge, som er anbragt.

Når et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet, er det en ret for barnet eller den unge, at kommunen for så vidt muligt inden anbringelsen, aktivt undersøger muligheden for at finde en støtteperson til barnet eller den unge i barnets eget netværk eller gennem en civilsamfundsorganisation. Barnet eller den unge har ikke pligt til at tage imod tilbuddet om en støtteperson.

I barnets lov står der:

§ 53. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden en anbringelse hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen, jf. dog § 54.

Stk. 2. Er det ikke muligt forud for anbringelsen at finde en person efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen i samarbejde med en civilsamfundsorganisation hjælpe barnet eller den unge med at finde en person uden for barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.

Kommunens forpligtelse til undersøge muligheden for at finde en støtteperson i barnets eller den unges netværk er ikke ny.

Denne forpligtelse består i at tale med barnet eller den unge om, hvem i familien eller netværket, de har en særlig tillid til, og som de selv kunne forestille sig kunne være deres støtteperson. Det kan for eksempel være en skolelærer, nabo, fodboldtræner, familiemedlem eller en anden i netværket, som barnet eller den unge har tillid til.  

Hvis kommunen vurderer, at den identificerede person vil være hensigtsmæssig for barnet eller den unge at have som støtteperson, vil der skulle tages kontakt til vedkommende for at afklare, om denne ønsker at være støtteperson for barnet. Hvis dette er tilfældet, vil der i samarbejde med barnet eller den unge, støttepersonen og kommunen kunne udarbejdes en aftale om, hvordan kontakten vedligeholdes under anbringelsen.

Som noget nyt i barnets lov, er det nu også muligt for kommunen, i samarbejde med civilsamfundet, at finde en støtteperson uden for barnets eller den unges netværk. Det vil være relevant i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en egnet person i barnets eller den unges netværk.

Læs evt. mere på Røde Kors – BackUps hjemmeside, som er en af de civilsamfundsorganisationer, der hjælper kommuner med at matche støttepersoner med unge mennesker.

Røde Kors - BackUp

Den potentielle støtteperson skal kunne udgøre en stabil voksenkontakt i barnets eller den unges liv, som har positiv betydning for barnets eller den unges fremtidige udvikling.

Kommunen kan efter behov dække udgifter til telefon, transport eller lignende for støttepersonen. Man bliver som støtteperson ikke ansat eller aflønnet af hverken kommune eller civilsamfundsorganisation, da der netop lægges vægt på det personlige engagement i barnets eller den unges liv, som kommer til udtryk i en frivillig relation. 

En anden ny mulighed i loven er rollen som venskabsfamilier til børn og unge, som er anbragt på et børne- og ungehjem mv. Læs mere om det på nedenstående link:

Venskabsfamilie til anbragte børn og unge på et børne- eller ungehjem m.v. efter § 54 i barnets lov

Tilbage til hjerteforældre.dk

Tilbage til venskabsfamilie eller støtteperson

Er du fagperson, kan du læse mere om barnets lov i håndbog om barnets lov:

Håndbog om barnets lov

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm