Håndbog om barnets lov

Social- og Boligstyrelsen2023
Forside til Håndbog om barnets lov

Håndbog om barnets lov gennemgår lovens centrale bestemmelser og kan fungere som en guide for rådgivere og ledere på børne- og ungeområdet.

Barnets lov er en hovedlov, som samler alle reglerne for støtte til børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Det overordnede formål med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv.

Håndbogen er et opslagsværk, der supplerer lovteksten og de tilhørende vejledninger. Håndbogen er målrettet rådgivere og ledere, der i det daglige arbejde skal anvende den nye lov til at støtte børn, unge og familier, men kan også anbefales til alle andre med interesse for barnets lov, herunder medarbejdere og ledere på udfører- og almenområdet, studerende m.v.

Kapitlerne gennemgår lovens centrale bestemmelser og beskriver, hvad de indebærer i den konkrete sagsbehandling og i samarbejdet med børnene, de unge og deres familier. Bestemmelserne præsenteres hovedsageligt i den rækkefølge, de optræder i loven, men der tages også højde for rækkefølgen af processer i sagsbehandlingen. Hensigten med håndbogen er at give et overblik, som afspejler kommunal praksis.

Håndbogen er skrevet før lovens ikrafttrædelse og dermed inden, der er udviklet en praksis efter de nye bestemmelser. Håndbogen er således guidende, og omsætningen af lovgivningen i praksis skal altid bero på en konkret faglig vurdering i den enkelte sag.

7 kommuner har deltaget i kvalificering af håndbogens indhold: Faaborg-Midtfyn, København, Middelfart, Rødovre, Slagelse, Thisted og Vesthimmerland. Derudover har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt juridisk konsulent Karen Elmegaard bidraget med kvalitetssikring af udvalgte kapitler. Og endelig har Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement og Ankestyrelsen bidraget med kvalitetssikring af håndbogens lovtekniske indhold. 

Hent publikationen her

Supplerende materialer

Sammen med håndbogen udgives to supplerende materialer i form af en poster, som giver et overblik over centrale bestemmelser i barnets lov, og en ”Vejviser”, som illustrerer udsnit af sagsforløb. Begge materialer er udarbejdet i samarbejde med Ankestyrelsen.

Se poster her

Se Vejviser her 

Bestilling af håndbøger, vejviserkort og posters 

Oplaget af Håndbog om barnets lov er desværre udsolgt hos Social- og Boligstyrelsen. Vi henviser til den elektroniske version.

Ved ønske om trykte udgaver af Håndbog om barnets lov, er I velkomne til at kontakte Stibo Complete for et tilbud på tryk og forsendelse af det ønskede antal håndbøger. Stibo kan ligeledes give tilbud på tryk af vejviserkort og posters. Vær opmærksom på, at I selv afholder alle udgifter til tryk og forsendelse af bestilte materialer.

Kontaktoplysninger ved forespørgsel på tilbud:

Stibo Complete, salgschef Henrik Heilmann, hehe@stibo.com, tlf.: 2020 1920