Byggevarer i kontakt med drikkevand

For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

 The link beneath redirects to the english version of this page: 

Link to our english website

For at byggevarer kan markedsføres og sælges i Danmark, skal mindst en af følgende kunne dokumenteres: 

 • En godkendelse fra den danske GDV-ordning
 • En godkendelse i henhold til de tyske regler 
 • En hollandsk ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark
 • En typegodkendelse i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige

Dokumentationen kan være for byggevaren som helhed, eller for de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af.

Tjek en byggevare 

Du kan tjekke om en byggevare har en gyldig godkendelse/certifikat på hjemmesiden for det pågældende land.

Alle gældende GDV-godkendelser, der er udstedt efter GDV-ordningens betingelser, er offentliggjort på Social- og Boligstyrelsens godkendelsesliste.

Link til side for gyldige danske GDV-godkendelser

Udløbne, bortfaldne eller tilbagekaldte GDV-godkendelser fremgår ikke af godkendelseslisten.

Det er ikke lovligt at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand under følgende godkendelsesnumre.

Link til liste over udløbne GDV-godkendelser

Den tyske ordning har i de senere år gennemgået væsentlige ændringer. Læs mere under fanen "Den tyske ordning"

Link til fanen for den tyske ordning

GDV-ordningen 

Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, det vil sige afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Social- og Boligstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen og udstedelsen af GDV-godkendelser.

Byggevarer omfattet af ordningen 

Ordningen gælder for f.eks. vandhaner, armaturer og andre byggevarer.
Fabriksfremstillede byggevarer er omfattet af reglerne, hvis følgende tre ting er opfyldt: 

 • Byggevaren er i kontakt med det kolde drikkevand.
 • Byggevaren er placeret fra indgang til ejendom (skel) og frem til og med tapstedet.
 • Byggevaren er en del af den faste drikkevandsinstallation.
 • Slangesæt (slange med fittings i begge ender)
 • Rør af plast/elastomere
 • Rør af metal
 • Fittings af plast/elastomere
 • Fittings af metal
 • Fittings af metal og plast/elastomere
 • Fordelerrør af metal
 • Fordelerrør af plast/elastomere
 • Armaturer med udtræksslange
 • Armaturer uden udtræksslange
 • Ventiler af metal
 • Ventiler af metal og plast/elastomere
 • Ventiler af plast/elastomere
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Drikkevandskølere
 • Vandmålere
 • Filtre

Tætningsprodukter og rørforinger, som er lavet af plast/elastomerer.

Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, når de indgår i eller tilsluttes en bebyggelses faste drikkevandsinstallationer fra skel frem til og med tapstedet og derved kommer i kontakt med drikkevand.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece over, hvornår en byggevare er i kontakt med drikkevand. Pjecen er linket til nedenfor. 

Link til pjecen

Byggevarer udenfor GDV-ordningen

Byggevarer kan være udenfor GDV-ordningen, af to grunde. For det første er der byggevarer, som slet ikke kan godkendes i henhold til de danske regler. For det andet, er der byggevarer som ikke kræver en godkendelse for at blive solgt og/eller markedsført i Danmark. Disse kan opnå en frivillig godkendelse. 

Liste med eksempler på byggevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen og derfor ikke kan GDV-godkendes. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

 • Byggevarer udført af rent kobber.
 • Byggevarer udført af elforzinket stål eller varmforzinket stål.
 • Byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer, f.eks. vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater, isterningemaskiner, drikkevandskølere, køle/fryseskabe med vandkøler, osv. Disse byggevarer kan i stedet være omfattet af dokumentationskrav i henhold til Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.
 • Byggevarer, som er monteret som del af den faste installation, men som udelukkende markedsføres eller sælges i Danmark til andre formål end til brug for drikkevand, fx "gårdpostventiler", kogevandsarmaturer, brusearmaturer, når de udelukkende markedsføres til andre formål end drikkevand (f.eks. til bidet, bruser, bad og kogende vand).
 • Forkromede omløbere til overgangen mellem galvaniserede rør og kobberrør som ikke er i kontakt med drikkevand.
 • Indbygningscisterner, toiletter og tilslutningsslanger hertil, hvor der ikke forekommer tapsteder for drikkevand.
 • Vandvarmere, varmtvandsbeholdere, vandkogere og kogevandsbeholdere, der ikke fører (koldt) drikkevand frem til tapsteder.

Liste med eksempler på byggevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen, men som kan opnå en frivillig godkendelse. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

Det fremgår af bekendtgørelsen, hvilke byggevarer der er undtaget kravet om godkendelse.

 • Byggevarer eller komponenter heri af rustfrit stål-legeringer EN 1.4000-1.4999
 • Luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur
 • Kartoucher i armaturer og aftapningsventiler
 • Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i tid, dvs. mindre end 30 minutter ad gangen
 • Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal, f.eks.
  • Indre byggevarer eller delkomponenter, der som udgangspunkt har et drikkevandsberørt areal på mindre end 4 cm2, når byggevaren anvendes, f. eks. O-ringe, mindre pakninger og lign.
  • Andre små komponenter, bl.a. pakningsgarn, paksalve, armaturfedt, PTFE-tape til gevindsamlinger, rørtætningssnor til gevindsamlinger, gevindlim og andre anaerobe rørtætningsprodukter, der anvendes i gevindsamlinger, loddemidler, gevindskærevæske og glidemiddel til samling af plastrør
  • Visse delkomponenter i meget store byggevarer, hvis komponenten efter en konkret vurdering af styrelsen må anses for alene at have marginal berøring med drikkevand
  • Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, men som alene er beregnet til reparation af så små utætheder, at byggevaren ikke har eller kun har en helt marginal berøring med drikkevand.

Kontakt

GDV

Vi har telefontid mandag til fredag mellem kl. 10 og 12.