Byggevareforordningen

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig myndighed for byggevareforordningen. Læs mere om regler og markedsovervågning herunder.

Som ansvarlig myndighed for byggevareforordningen, arbejder styrelsen løbende for, at kravene til byggevarer er med til at sikre et færdigt byggeri af høj kvalitet, med lavt energiforbrug, og som er sikkert og sundt at opholde sig i.

Sikkerhedsstyrelsen står for at gennemføre markedsovervågning af handlen med byggevarer. Markedsovervågningen sikrer, at byggevarer, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde, og handles i fair konkurrence.

Reglerne for byggevarer

Der er overordnet to regelsæt:

  • Byggevareforordningen (EU no. 305/2011) - som sætter rammen for markedsføring af byggevarer på det indre marked herunder reglerne for CE-mærkning af byggevarer.

  • Bygningsreglement 2018, BR18 - som fastsætter de danske krav til byggeri.

CPR - informationskampagne

1. juli 2013 skiftede grundlaget for CE-mærkning af byggevarer fra Byggevaredirektivet (CPD - Construction Products Directive) til Byggevareforordningen (CPR - Construction Products Regulation).

Omdrejningspunktet for CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen er Ydeevnedeklarationen (DoP), som pr. 1. juli 2013 erstattede overensstemmelseserklæringen under det daværende Byggevaredirektiv.

På Dansk Standards hjemmeside kan du finde den korte pjece Fra CPD til CPR, der fortæller om overgangen til Byggevareforordningen.

Social- og Boligstyrelsen har tidligere gennemført informationsindsatsen Kend din byggevare.

Du kan læse mere om om byggevarer på Byggevareinfo.dk her

Byggevareinfo - byggeriets kvikskranke

På hjemmesiden Byggevareinfo.dk kan byggeriets aktører finde information vedr. anvendelse af byggevarer, forpligtigelser for fabrikanter, importører og distributører af byggevarer samt information om markedsovervågning af byggevarer.

Der findes fakta om CE-mærkning og byggevareforordningen samt information om harmoniserede produktstandarder.

Der findes desuden en række spørgsmål & svar (FAQ) inden for forskellige emner.

Målgruppen for hjemmesiden er primært fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, samt professionelle bygherrer, håndværkere, entreprenører.

Hjemmesiden indeholder også en spørgsmål/svar-service. Her kan interesserede inden for 15 arbejdsdage få svar på spørgsmål om byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til handel med byggevarer. 

Produktkontaktpunkt for byggevarer

På hjemmesiden danishcprcontactpoint.dk har alle interesserede adgang til information og vejledning på engelsk om danske krav til byggevarer, som f.eks. krav vedrørende forskellige niveauer, der skal deklareres på baggrund af en harmoniseret standard eller krav til byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard.

Hjemmesiden skal således give oplysninger om kravene i f.eks. bygningsreglementet (BR18), og på den måde rådgive virksomheder fra andre EU- og tredjelande om de nationale krav, som skal opfyldes for, at den pågældende byggevare kan anvendes lovligt i byggeriet i Danmark.

Læs mere i Byggevarerforordningen her 

Læs mere i bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 her

Læs mere i bekendtgørelsen om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

 

Kontakt

Byggeri
Anmeld

Mistanke

Hvis du har mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeld ulovlig byggevare til Sikkerhedsstyrelsen her