Behandlingstilbud

En ansøgningspulje skal bidrage til udbredelse af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug, så de opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Som led i satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler til en ansøgningspulje for perioden 2016-2019. I satspuljeaftalen blev der ligeledes afsat varige midler og puljen skal udmeldes ca. hvert 4. år.

Puljen er udmeldt igen i 2019 for en ny fireårig periode. Kommuner samt private og frivillige organisationer har haft mulighed for at ansøge om midler fra puljen. I alt har 17 ansøger fået tilsagn om midler fra puljen i perioden 2020-2023.

Puljen skal bidrage til udbredelse af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.
Formålet er, at børn og unge i målgruppen får hjælp og støtte til at mestre de udfordringer, som følger af deres opvækst. Det langsigtede formål med projektet er, at børn af forældre med stof- eller alkoholmisbrug, ved at modtage et målrettet behandlingstilbud, opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet.

Rambøll Management Consulting har forestået evalueringen af behandlingstilbuddene i perioden 2016-2019. Evalueringen bidrager til at indsamle viden om virkningsfulde indsatser til målgruppen, og til at understøtte og kvalificere projekternes faglige vidensgrundlag. Således skal evalueringen bidrage til generelt at styrke indsatsen over for børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug i Danmark.

Monitoreringen fortsætter i perioden 2020-2023 med henblik på, at indsamle viden om og analysere baggrundsdata/karakteristika samt effekten af behandlingsindsatsen for børnene og de unge.

Se hvilke projekter der har modtaget midler i puljen (PDF)

Se kort over hvordan projekterne er fordelt på landsplan (PDF)

Monitorering af puljen "Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Årlig afrapportering 2020 (PDF)

Monitorering af puljen "Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Årlig afrapportering 2021 (PDF)

Monitorering af puljen ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Årlig afrapportering 2022 (PDF)

Senest opdateret 07-09-2022

Yderligere information

Projektbeskrivelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug: 

Projektbeskrivelse

Kontakt

Stine Marie Trøjborg Thomsen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her