Kompetenceudvikling

Vi tilbyder en række kompetenceudviklingsaktiviteter. Aktiviteterne bliver gennemført af Social- og Boligstyrelsen i et samarbejde med Ankestyrelsen, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Kort introduktion til barnets lov

Få en introduktion til barnets lov gennem vores virtuelle oplæg. I juni måned holdt vi syv virtuelle møder om barnets lov med fokus på formålet med barnets lov og de ændringer, som kommer med barnets lov. Møderne er målrettet en bred vifte, herunder det politiske niveau og direktionsniveau, ledere, medarbejdere og andre, som arbejder med eller har interesse for det udsatte børne- og ungeområde. 

Du kan se de virtuelle oplæg om barnets lov her:

Politiske udvalg, direktører og chefer

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for kommunernes politiske udvalg, direktører og chefer.

Ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov på myndighedsområdet for børn og unge.

Rådgivere fra myndighedsområdet for børn og unge

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for rådgivere fra myndighedsområdet for børn og unge.

Undervisere fra professionshøjskoler mv.

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for undervisere fra professionshøjskoler mv.

Civilsamfundsaktører og andre interessenter

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for civilsamfundsaktører og andre interessenter.

Udførerområdet

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for udførerområdet.

Ledere og medarbejdere på almenområdet fx skole- og dagtilbudsledere

I samarbejde med Ankestyrelsen har Social- og Boligstyrelsen afholdt et virtuelt oplæg om barnets lov, for ledere og medarbejdere på almenområdet fx skole- og dagtilbudsledere.

E-læring om centrale temaer i barnets lov

Få en indføring i barnets lov gennem vores gratis e-læringsforløb målrettet ledere og medarbejdere på børne- ungeområdet. E-læringen omhandler og giver en indføring i centrale temaer i barnets lov.

Find e-læringen her

Introduktionsvideoer om barnets lov

Gennem to videoer giver vi dig, dine kollegaer, samarbejdspartnere og andre interesserede en indflyvning til intentionerne med barnets lov. Vi giver i videoerne ordet til en ung, som tidligere har været anbragt uden for hjemmet, to kommunale repræsentanter og Social- og Boligstyrelsens direktør, som fortæller om deres perspektiver på barnets lov og implementeringen af loven.

Hør fx en ung, som tidligere har været anbragt uden for hjemmet, Stefan Rundstrøm, fortælle om, hvor afgørende vigtigt, det er at have indflydelse på sin egen sag, eller rådgiveren Rikke Nielsen fortælle om, hvordan hun fremover vil arbejde med inddragelse. Centerchef Tine Vesterby Søren giver desuden hendes bud på, hvordan de i Egedal Kommune vil gribe implementeringen af barnets lov an.

Vi foreslår, at du ser videoerne i faglige netværk og bruger dem som udgangspunkt for drøftelser om barnets lov.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Nyhedsbrev

Børnene Først - NYT

Hold dig ajour med nyhedsbrevet omkring Børnene Først:

Tilmeld dig her

Kontakt Børnene Først