Rapportering af sikkerhedsbrud

Denne formular skal alene anvendes af Social- og Boligstyrelsens databehandlere ved tilfælde af sikkerhedsbrud.

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden skal databehandleren - uden unødig forsinkelse - fremsende al relevant dokumentation vedrørende de faktiske omstændigheder ved bruddet til den dataansvarlige.

Dette indebærer, at databehandleren skal udfylde og sende denne formular til den dataansvarlige, således at den dataansvarlige kan opfylde sin forpligtelse til at anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet senest 72 timer efter, at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet.

Ved sikkerhedsbrud skal databehandleren straks tage telefonisk kontakt til den dataansvarlige, således at den dataansvarlige hurtigst muligt kan aktivere eget beredskab i forhold til sikkerhedsbruddet.

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)