Krav til bygningskonstruktioner

Social- og Boligstyrelsen fastsætter og udvikler regler for bygningskonstruktioner samt udarbejder løbende vejledninger i forhold til relevante emner, som vedrører konstruktioner.

Bestemmelserne for bygningskonstruktioner fremgår af bygningsreglementet 2018, kapitel 15.

De danske konstruktionsbestemmelser er baseret på Eurocodes, som er de europæiske normer for dimensionering og opførelse af bygningsværker.

Læs mere her om Eurocodes på hjemmesiden Eurocodes.dk.

I forhold til de enkelte Eurocodes er der på en række områder mulighed for at anvende nationalt fastsatte værdier, som er anført i de nationale annekser, og som vedrører særlige danske forhold.

Social- og Boligstyrelsen udarbejder i samarbejde med Dansk Standard de nationale annekser for bygningskonstruktioner.

Gældende danske annekser kan findes på Dansk Standards hjemmeside.

Derudover indeholder Bygningsreglementets vejledning om konstruktioner yderligere vejledning om hvordan bærende konstruktioner bl.a. skal projekteres, udføres og vedligeholdes.

Dokumentation af bærende konstruktioner

Der skal udarbejdes dokumentation for bærende konstruktioner ved nye konstruktioner under og efter udførelse, ved eksisterende konstruktioner under og efter ombygning, ved midlertidige konstruktioner for udførelsen og ved transportable konstruktioner.

Dokumentation skal udarbejdes efter bygningsreglementet 2018, kapitel 28, hvor der bl.a. henvises til SBi anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner og SBi anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

Certificering af statikere

Social- og Boligstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen), der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Certificeringsbekendtgørelsen omfatter bl.a. dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. Det er således muligt for visse konstruktioner, hvor en certificeret statiker har været tilknyttet, at blive undtaget for teknisk byggesagsbehandling.

De administrative bestemmelser i bygningsreglementet 2018 kapitel 1 fastsætter krav til bl.a. anvendelse af certificerede statikere, mens kapitel 32 og kapitel 33 fastsætter krav til certificerede statikers virke.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere.

Læs mere her i bekendtgørelsen om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Læs mere her i bekendtgørelse om bygningsreglementet 2018 

Kontakt

Byggeri