FAQ om legionærsygdom

Læs de mest stillede spørgsmål samt svar om legionærsygdom her.

Her kan du finde de oftest stillede spørgsmål samt svar om Legionærsygdom forårsaget af bakterien legionella (oftest Legionella pneumophilia). 

Legionærsygdom er en alvorlig lungebetændelse, der kan være livsfarlig specielt for ældre eller mennesker med svækket immunforsvar. Legionærsygdom udvikles som følge af smitte med bakterien Legionella.

Ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar, multisygdom og kronisk sygdom er i særlig risiko for at få Legionærsygdom. Sunde og raske voksne mennesker kan dog også få legionærsygdom, mens det er meget sjældent at børn får sygdommen.

Legionella er en bakterie, der blandt andet vokser på indersiden af vandrør og vandbeholdere.

Bakterien kan opnå høje koncentrationer i stillestående vand og kan vokse i vand med temperatur mellem 20°C og 50°C i eksempelvis køletårne, vandhaner, boblebade, brusere, fontæner og generelt åbne tapsteder, eksempelvis ved spuling.

 

Smitte med Legionella kan ske ved indånding af vandpartikler forurenet med bakterien. Ved alle tapsteder kan vand blive forstøvet og bevæge sig rundt i luften og i den sammenhæng blive indåndet.

For at mindske risikoen for smitte er der forskellige forholdsregler, man kan tage omkring tapsteder.

Vigtigst er det, at personer i risikogruppen ikke bliver udsat for forstøvet vand fra tapsteder, der ikke har været brugt i mere end tre dage, eller hvor der er mistanke om legionellavækst.

 

For at undgå ophobning af Legionella kan man tømme bruseslangen efter brug, ved at lade den ligge på gulvet indtil den er tømt og herefter hænge den på plads.

Dertil anbefales det, at man jævnligt skifter brusehoved og slange ud.

Der kan være flere relevante videnspersoner, som man kan kontakte afhængig af din problemstilling og arbejdssted.

Start for eksempel med at høre, om kommunen har en legionellaansvarlig eller gå til en privat rådgivningsvirksomhed.

Du kan for eksempel kontakte enten udlejer, VVSer og kommune.

En tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet en række undersøgelser omkring Legionella i Danmark.

Du kan læse om resultatet af gruppens arbejde her

Kontakt

Byggeri

Læs mere

For at læse mere om Legionella kan du downloade pjecen her med yderligere information om legionærsygdom. 

Legionella pjece