Servicemål

Kommunerne har siden 1. januar 2014 hvert år skulle fastsætte og offentliggøre mål for deres sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag.

Servicemålene angiver den tid, som en ansøger skal påregne i den enkelte kommune for at få behandlet en ansøgning om byggetilladelse. 

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har med servicemålsaftalen i december 2015 indgået en aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser, miljøgodkendelser og byggetilladelse.

Konkret er der fastsat følgende servicemål for byggesager:

  • 40 kalenderdage for mindre kompliceret byggeri

  • 50-60 kalenderdage for mere kompliceret byggeri.

Som følge af den statslige aftale om fælles servicemål for samtlige kommuner, er det ikke længere et krav, at kommunerne skal fastsætte og offentliggøre egne mål for deres sagsbehandlingstid på byggeområdet. 

Kontakt

Byggeri