Landsbyfornyelse

Formålet med landsbyfornyelse er at sætte gang i udviklingen af landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i både for nuværende beboere og for tilflyttere.

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til følgende:
  • Områdefornyelse.
  • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
  • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
  • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
  • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
  • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.
Der ydes statslig refusion på 60 pct. af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag.

Vejledning om landsbyfornyelse

Senest opdateret 22-11-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn